FØDEVARESIKKERHED


FSSC 22000

K-Salat A/S er certificeret efter den internationale FSSC 22000 fødevarestandard, der har til formål at sikre høj kvalitet og fødevaresikkerhed i virksomheden, og sikre, at vores produkter lever op til kravene for fødevareproducenter.
Hvad betyder det for dig som forbruger?
– Du kan føle dig tryg og have tillid til vores produkter, fordi:
– Der er dokumenteret kontrol med fødevaresikkerheden.
– Sporbarhed sikres gennem batchstyring hele vejen gennem fødevarekæden.

Kravet til fødevaresikkerhed vokser. Forbrugere og myndigheder stiller i stigende grad krav om, at de fødevarer, som vi alle spiser, skal være af høj kvalitet og med en høj sikkerhed.
Opstår der problemer, skal fejlkilden hurtigt findes og udbedres. Kravene er i første omgang primært rettet mod detailhandlen, men derfra spreder de sig gennem hele fødevarekæden til forædlingsindustrien, primærproducenter og transportører.

FSSC 22000 Fødevaresikkerhedscertificering giver en ramme for effektivt at styre din organisations fødevaresikkerhedsansvar. FSSC 22000 anerkendes fuldt ud af Global Food Safety Initiative (GFSI) og er baseret på eksisterende ISO-standarder. Det viser, at din virksomhed har et robust Fødevaresikkerhedssystem på plads, der opfylder kravene hos dagligvarehandlen og forbrugere.

Gennem en fælles terminologi effektiviseres kommunikationen både internt mellem virksomhedens afdelinger og eksternt til kunder og leverandører, og fejlrisici minimeres. Med en standard, der har et globalt afsæt og en branchemæssig fleksibilitet, øges potentialet for en effektiv fødevaresikkerhed i hele fødevarekæden.

Kvalitetssikringen omfatter alle led i processen fra indkøb, varemodtagelse, produktion og transport. Disse er kortlagt og risikovurderet. Medarbejdere er dagligt engageret i arbejdet med at sikre, at kravene efterleves.