JOB


Om arbejdspladsen

Siden 2017 har K-Salat været en del af Stryhns AS. Fabrikken, der ligger i Havnsø, blev grundlagt i 1936 og beskæftiger i dag ca. 100 ansatte som stiger til ca. 130 ansatte i højsæsonen.

Involvering af medarbejdere

Der afholdes fabriksmøde en gang om måneden for alle medarbejdere. Her gives der information om status og tiltag på fabrikken og der er mulighed for at stille spørgsmål. Hver 14. dag afholdes Lean-møder i mindre grupper i produktionen, hvor medarbejderne involveres og opfordres til at komme med forslag til forbedringer og ændringer til den daglige drift.

Uddannelse for medarbejdere

Vi ønsker løbende at udvikle og uddanne vores medarbejdere. Fx har vi gode erfaringer med at tilbyde en procesoperatør uddannelse til de medarbejdere, der ønsker at indgå i et længere uddannelsesforløb og som har arbejdet hos os i en årrække. Uddannelsen gennemføres i samarbejde med EUC i Kalundborg.

Sociale arrangementer

Vi sørger også for at mødes til sociale arrangementer, og vi har en personaleforening, der arrangerer forskellige aktiviteter for medarbejderne. Hvert år holdes der julefrokost og hvert andet år inviteres alle medarbejdere til en stor Stryhns fest.

Nedenfor kan du få et overblik over ledige jobs, læse mere om jobtyper og mulige karriereveje hos Stryhns. Du kan også møde Stryhns medarbejdere og kontakte vores HR-afdeling.

En arbejdsplads med muligheder

Vi er en fabrik i udvikling, som giver gode muligheder for at være involvere sig og deltage i interne projekter. Men det kræver, at man er forandringsparat og ønsker at bidrage og komme med forslag til, hvordan vi kan optimere og effektivisere produktionen.

Image